Advisory Committee of Street Artists and Crafts Examiners - December 4, 2018 - Minutes

Meeting Date: 
December 4, 2018 - 1:00pm
Location: 
401 Van Ness Ave
Ste 302
San Francisco, CA 94102

SAN FRANCISCO ARTS COMMISSION
ADVISORY COMMITTEE OF STREET ARTISTS AND CRAFTS EXAMINERS

SCREENING OF NEW STREET ARTISTS AND ADDITIONAL CRAFTS

Tuesday, December 4, 2018
1:00 p.m.

401 Van Ness Avenue, Suite 302

Regular Meeting

Minutes

PDF icon AdComm Minutes 12-4-18.pdf

AT at  5:27 p.m., 12/12/2018

The schedule of the Advisory Committee of Street Artists and Crafts Examiners is available here:https://sfgov.org/arts/advisory-committee-street-artists-and-crafts-examiners/meetings

Translated written materials and interpretation services are available to you at no cost. For assistance, please notify Anne Trickey, 415-252-2213, anne.trickey@sfgov.org.

我們將為閣下提供免費的書面翻譯資料和口譯服務。
如需協助,Anne Trickey, 415-252-2213, anne.trickey@sfgov.org.

Materiales traducidos y servicios de interpretación están disponibles para usted de manera gratuita. Para asistencia, notifique a Anne Trickey, 415-252-2213, anne.trickey@sfgov.org.

Ang mga materyales na nakasalin sa ibang wika at ang mga serbisyong tagapagsalin sa wika ay walang bayad. Para sa tulong, maaring i-contact si Anne Trickey, 415-252-2213, anne.trickey@sfgov.org.