Advisory Committee of Street Artists and Crafts Examiners - October 27, 2016 - Minutes

Meeting Date: 
October 27, 2016 - 9:30am
Location: 
401 Van Ness Avenue, Suite 125
San Francisco, CA 94102

SAN FRANCISCO ARTS COMMISSION
ADVISORY COMMITTEE OF STREET ARTISTS AND CRAFTS EXAMINERS

SCREENING OF NEW STREET ARTISTS AND ADDITIONAL CRAFTS

Thursday, October 27, 2016
9:30 a.m.

401 Van Ness Avenue, Suite 125 (ground floor)

Minutes
 

Minutes of the Advisory Committee of Street Artists and Crafts Examiners October 27, 2016

AV at  2:30 p.m., 11/2/2016

The schedule of the Advisory Committee of Street Artists and Crafts Examiners is available here:https://sfgov.org/arts/advisory-committee-street-artists-and-crafts-examiners/meetings

Translated written materials and interpretation services are available to you at no cost. For assistance, please notify Howard Lazar, 415-252-2583, howard.lazar@sfgov.org.

我們將為閣下提供免費的書面翻譯資料和口譯服務。
如需協助,Howard Lazar, 415-252-2222, howard.lazar@sfgov.org.

Materiales traducidos y servicios de interpretación están disponibles para usted de manera gratuita. Para asistencia, notifique a Howard Lazar, 415-252-2222, howard.lazar@sfgov.org

Ang mga materyales na nakasalin sa ibang wika at ang mga serbisyong tagapagsalin sa wika ay walang bayad. Para sa tulong, maaring i-contact si Howard Lazar, 415-252-2222, howard.lazar@sfgov.org.